TRAAG OVERSTROMINGSRISICO


De lagere delen van de camping zijn potentieel overstroombaar in vergelijking met de duizendjarige overstroming.

Ook al is er sinds 1978, het jaar waarin de camping werd opgericht, nog nooit een plaats onder water geweest, hier zijn de voorzorgsmaatregelen die u moet nemen in geval van een dergelijke ramp.


In geval van dreigend gevaar wordt u door de directie van de camping op de hoogte gesteld van het evacuatiebevel.

Houd u in dergelijke omstandigheden rustig en volg de volgende instructies strikt op:

  • 1. Schakel het gas buitenshuis uit, schakel de stroom uit en sluit de deuren.
  • 2. Zo snel mogelijk de hoogte of de ingang van de camping bereiken
  • 3. Neem alleen uw identiteitspapieren, uw geld en uw kostbaarste spullen mee.
  • 4. Laat uw voertuig en kampeeruitrusting achter op de camping
  • 5. Niet in caravans schuilen (bij hevige overstromingen of stormen kunnen ze worden meegesleurd)
  • 6. Ga niet terug op uw stappen


Raadpleeg nu het ontruimingsplan van de site here, bij de receptie, bij het toiletgebouw en op de achterkant van het welkomstdocument. Lokaliseer van tevoren uw vluchtweg naar de ontmoetingsplek, gelegen aan de ingang van de camping.


Evacuatieroutes worden gesymboliseerd door het onderstaande logo:

Inondation NL
Inondation NL

Campsite Toulouse Le Moulin Sites et Paysages – F31220 Martres Tolosane – France – Occitanie – Haute Garonne +33 (0)5.61.98.86.40

--